Univerzitet Crne Gore
Elektrotehnički fakultet
Podgorica

Adresa:

  Džordža Vašingtona bb.

 

81000 Podgorica

Telefon: +382 (20) 245 839
Fax: +382 (20) 245 873
E-mail: etf@ac.me
Žiro račun: 510-255-51

 


Dobrodošli na web site Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici

Ovaj web site je namijenjen svim sadašnjim i budućim studentima osnovnih, specijalističkih, magistarskih i doktorskih studija Elektrotehničkog fakulteta

 

 


Elektrijada 2014

Obavještavaju se studenti Elektrotehničkog fakulteta da će se u periodu 07-12. maj 2014. godine održati 54. po redu Elektrijada. Za sve informacije o Elektrijadi studenti se mogu obratiti studentskom povjereniku Mladenu Antonijeviću. Zvanične informacije se mogu naći na sajtu www.elektrijada.com.

 14.4.2014.


Workshop na temu "Oil Insulated Transformers: Diagnostic and Treatments"

Workshop na temu "Oil Insulated Transformers: Diagnostic and Treatments" će se održati u srijedu, 16.04.2014. godine, u plavoj sali Rektorata, sa početkom u 16 časova. Više informacija o ovom događaju se može naći ovdje.

 12.4.2014.


Memorandum o saradnji

Elektrotehnički fakultet i kompanija Simens potpisali su 13.03.2014. godine Memorandum o saradnji koji omogućava naučnom osoblju ETF-a da učestvuje u budućim projektima Simensa. Ovim dokumentom se otvara mogućnost da određeni broj studenata Elektrotehničkog fakulteta posjeti istraživačke centre ove kompanije širom Evrope. Odmah nakon potpisivanja Memoranduma, predstavnici kompanije Simens su Elektrotehničkom fakultetu donirali SIMARIS softver. Radi se o inovativnom programu koji se koristi za planiranje i izgradnju elektroenergetskih objekata, a studenti će moći da ga koriste kroz redovne nastavne aktivnosti.

 20.3.2014.


Memorandum o saradnji

Nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji sa Department of information engineering, electronics, telecommunications Univerziteta u Rimu 04.12.2013. godine, Elektrotehnički fakultet je 21.02.2014. godine potpisao dokument slične sadržine i sa Astronautic, electrical and energetic engineering department Univerziteta u Rimu. Ova dva dokumenta otvaraju mogućnost razmjene studenata, istraživača i nastavnika, zajedničkog učešća na istraživačkim projektima, kao i zajedničkog nastupa u rješavanju problema od interesa za privredno okruženje.

 19.3.2014.


AmCham program stažiranja

Američka privredna komora u Crnoj Gori već četvrtu godinu za redom sprovodi Program stažiranja za studente završnih godina studija u Crnoj Gori. Ovaj Program omogućava studentima da steknu profesionalno iskustvo i poslovne kontakte, neposredno prije sticanja diplome. Poziv za AmCham program stažiranja se može preuzeti ovdje, dok se prezentacija može preuzeti ovdje.

 14.3.2014.


Druga posjeta kompaniji Telemont

Dana 28.3.2014. u 13 časova oganizuje se druga posjeta kompaniji Telemont DOO za studente akademskih specijalističkih studija (studijski programi ETR i EA). Ovom prilikom će studenti moći da, kroz praktičnu laboratoriju organizovanu za njih od strane inženjera iz Kompanije Telemont, steknu znanja iz prakse. Studenti treba da se jave, radi evidencije, studentskom povjereniku Mladenu Antonijeviću ili preko sajta IEEE Montenegro Student Branch organizacije www.ieeesb.ac.me do 21.3.2014.

 11.3.2014.

Rukovodilac računarskog centra
Doc. dr Slobodan Ðukanović


Radionica Dojče Telekoma

Dojče Telekom je, drugu godinu za redom, raspisao globalni konkurs za inovacije. Organizatori projekta su Telekom laboratorija za inovacije, biznis inkubatori Hubraum iz Berlina, Krakova i Tel Aviva, Kitchen Budapest, kao i kompanije članice Dojče Telekom grupacije. U cilju predstavljanja konkursa, održaće se radionica u svečanoj sali ETF-a, u četvrtak, 13.03.2014. sa početkom u 15 časova.
Organizatori radionice su Telekom i ETF, a u okviru aktivnosti na Fore-Mont projektu, čiji je nosilac ETF. Radionica ima za cilj da se zainteresovanima pruže dodatne informacije o učešću na konkursu za inovacije. Dodatne informacije o radionici se nalaze ovdje.

 11.3.2014.


Obavještenje

Kompletiranje spiskova studenata po pojedinim predmetima za ljetnji semestar studijske 2013/14 biće završeno u petak 07.03.2014. godine.
Svi studenti koji nijesu dostavili dokaze o uplati studentskoj službi obavezni su da to urade najkasnije do 13h u petak 07.03.2014. godine.
Nakon toga, nikakve izmjene spiskova neće biti moguće.

 6.3.2014.

Prodekan za nastavu
Prof. dr Ana Jovanović


Predavanje profesora Normana Beaulieu

Prof. dr Norman Beaulieu održaće predavanje na temu "Generalized Models for Fading With Diffuse Scatter Plus Line-of-Sight Components" u ponedeljak 10.03.2014. godine u Svečanoj sali Tehničkih fakulteta, sa početkom u 12:00h.
Dr Norman Beaulieu je profesor na Fakultetu za elektrotehniku i računarstvo, Univerziteta Alberta, Edmonton, Alberta, Kanada. Dobitnik je brojnih prestižnih nagrada za značajan doprinos razvoju inženjerstva i primijenjenih nauka na međunarodnom nivou. Neke od njih su IEEE Communications Society 2007 Edwin Howard Armstrong Achievement Award, IEEE Communications Society (ComSoc) Radio Communications Committee 2011 Technical Recognition Award. Prof. Beaulieu je bio glavni urednik časopisa IEEE Transactions on Communications, a njegovo ime se nalazi na listi ISIHighlyCited.com autora koji su najviše citirani. Takođe je i IEEE Fellow, i istaknuti predavač IEEE Communications Society.
Prof. Beaulieu ima preko 500 publikacija u eminentnim svjetskim časopisima i na međunarodnim konferenecijama, u oblasti digitalnih širokopojasnih sistema, kooperativnih bežičnih mreža, kognitivnog radija, simulacije i modelovanja različitih tipova kanala sa fedingom, MIMO sistema, ultra-wide-band bežičnih sistema, kao i modelovanja interferencije i tehnika za njeno ublažavanje. Više detalja možete pronaći ovdje.

 3.3.2014.


Krajnji rok za uplatu školarine

Krajnji rok za uplatu školarine za ljetnji semestar studijske 2013/14. je 28.02.2014. Zaključno sa ovim datumom studenti su obavezni da, sa dokazom o uplati u prostorijama studentske službe, potvrde ili eventualno promijene izabrane kredite.

Nakon 28.02.2014. studenti koji nijesu ispunili svoje obaveze će izgubiti status studenta u studijskoj 2013/14. Upozoravaju se studenti da nakon ovog datuma ne vrše nikakve uplate. Navedenog datuma spiskovi će biti dostavljeni predmetnim nastavnicima i naknadni zahtjevi neće biti razmatrani.

18.02.2014.

Prodekan za nastavu
Prof. dr Ana Jovanović


IEEE Montenegro Student Branch

Obavještavaju se studenti da je sa radom počela organizacija IEEE Montenegro Student Branch. Više informacija se može naći na sajtu organizacije www.ieeesb.ac.me.

 10.2.2014.

Rukovodilac računarskog centra
Doc. dr Slobodan Ðukanović


Specijalistički rad na SPR

Svi studenti koji planiraju da rade specijalistički rad tokom ljetnjeg semestra 2013/2014 treba da, najkasnije do 28.02.2014, prijave predmet(e) iz kojeg će raditi specijalistički rad.
Prijavljivanje se vrši na prijavnom listu, koji je podijeljen studentima, a može se preuzeti u Studentskoj službi ili sa sajta ETF-a. Prijavni list se predaje Studentskoj službi ETF-a, do naznačenog roka.
Student u prijavi (Prijava 1) navodi željeni predmet i još dva predmeta, na koje može biti raspoređen, zavisno od broja prijavljenih studenata po predmetima. Kriterijum za eventualnu preraspodjelu biće prethodni uspjeh na studijama, sa nivoima prioriteta: redovna generacija, broj zaostalih ispita i prosječna ocjena.
Studenti koji imaju nepoložene predmete iz zimskog semestra, za izradu specijalističkog rada mogu izabrati neki od tih predmeta, izuzev Mikroprocesorskih mjernih instrumenata. U tom slučaju se prijava predmeta iz kojeg će se raditi specijalistički rad, vrši ili za avgustovski rok 2013/14 (ako su za to ispunjeni uslovi), ili na početku zimskog semestra, uz prijavu nepoloženog ispita.
Studenti koji su pohađali studije po starom nastavnom planu i programu (bez predmeta Principi mobilnih radiokomunikacija), ukoliko planiraju da rade specijalistički rad tokom ljetnjeg semestra 2013/2014, treba da prijave specijalistički rad (kao nepoloženi predmet) sa: nazivom rada i predmeta, uz saglasnost predmetnog nastavnika (Prijava 2).

04.02.2014.

Rukovodilac specijalističkih studija SPR-a
Prof. dr Jadranka Radović


Preuzimanje diploma

Studenti koji su završili studije u studijskoj 2012/13 svoje diplome i dodatak diplomi mogu preuzeti u studentskoj službi.

30.01.2014.

Prodekan za nastavu
Prof. dr Ana Jovanović


Raspored časova za ljetnji semestar

Raspored časova za ljetnji semestar 2013/14 možete preuzeti na linku Raspored.

24.01.2014.

Prodekan za nastavu
Prof. dr Ana Jovanović


Školarina za ljetnji semestar

Studenti svih studijskih programa Elektrotehničkog fakulteta mogu obaviti uplatu školarine za ljetnji semestar školske 2013/14. godine u periodu od 20.01-28.02.2014. U datom periodu, studenti su obavezni da, sa dokazom o uplati, u prostorijama studentske službe potvrde ili eventualno promijene izabrane kredite.

Nakon 28.02.2014, nikakve promjene neće biti moguće, a studentima koji ne izmire svoja preuzeta finansijska zaduženja izabrani krediti će biti izbrisani iz baze. Upozoravaju se studenti da nakon ovog datuma ne vrše nikakve uplate. Navedenog datuma spiskovi će biti dostavljeni predmetnim nastavnicima i naknadni zahtjevi neće biti razmatrani.

17.01.2014.

Prodekan za nastavu
Prof. dr Ana Jovanović


Početak nastave u ljetnjem semestru

Nastava u ljetnjem semestru na svim studijskim programima Elektrotehničkog fakulteta počinje u ponedjeljak 03.02.2014.

17.01.2014.

Prodekan za nastavu
Prof. dr Ana Jovanović


Prilika za umrežavanje mladih istraživača i uključivanje u EU projekte

Krajem novembra ove godine započeo je FP7 projekat pod nazivom „Empowering Young Explorers (EYE)“. Projekat je namijenjen umrežavanju mladih istraživača (doktori nauka sa post-doktorskim stažom ne dužim od šest godina) u cilju razmjene novih istraživačkih ideja. Tematski je EYE projekt orijentisan ka informaciono-komunikacionim tehnologijama (ICT), ali nije namijenjen samo doktorima nauka u ICT već znatno šire, jer se upravo očekuje da će mnogi predlozi projekata koji će se iskristalisati kroz EYE projekat biti multidisciplinarni, tj. usmjereni ka primjenama ICT u različitim oblastima. Od zainteresovanih mladih istraživača se očekuje da pripreme svoj CV i predlog ideje za budući projekat, prema šablonu koji će uskoro biti dostupan. Kroz EYE projekat će se mladi istraživači, stepenicu po stepenicu, kroz proces selekcije najboljih, pripremati da od početnih grubih ideja za razvoj i primjene ICT, dodu do oformljenih internacionalnih i interdisciplinarnih timova koji će svoje finalne predloge podnositi u proceduri konkurisanja za projekte finansirane od strane EU (Horizon 2020 i sl.). Više informacija o EYE projektu se mogu naći ovdje i ovdje, a datumi i lokacije pojedinih aktivnosti se mogu naći ovdje. Zvaničan sajt se nalazi na adresi www.fet-eye.eu.
Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore je nacionalni koordinator EYE projekta. Za sve dodatne informacije se možete obratiti na adresu etf@ac.me, sa naznakom „za EYE projekat“.


Posjeta kompaniji Telemont

Dana 10.2.2014. u 10 časova oganizuje se posjeta kompaniji Telemont DOO za studente akademskih specijalističkih studija (studijski programi ETR i EA). Kompanija Telemont DOO se bavi savremenim komunikacionim sistemima, multimedijalnim sistemima, automatskim upravljanjem, sistemima zaštite, te u novije vrijeme energetskim sistemima i energetskom efikasnošću. Studenti treba da se jave prof. dr Igoru Đuroviću na mejl igordj@ac.me do 1.2.2014. radi evidencije.

 30.12.2013.

Rukovodilac računarskog centra
Doc. dr Slobodan Ðukanović


Nagrada za najbolji rad na WPMC konferenciji

Rad "BER Performance Improvement for OFDM DF Infrastructure Relay Links", čiji su autori dr Enis Kočan i prof. dr Milica Pejanović-Đurišić je dobitnik nagrade "Best Paper Award" na međunarodnoj konferenciji Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC’13), održanoj u Atlantic City-u, New Jersey, 24-27. juna 2013. godine. WPMC’13 konferencija je održana u okviru Global Wireless Summit 2013 (www.gws2013.org) događaja, koji je objedinio četiri prestižne konferencije iz oblasti bežičnih komunikacionh tehnologija.

 26.12.2013.


Poziv za Horizon 2020 projekte

Objavljen je prvi poziv za Horizon 2020 projekte. Više informacija na linku Horizon 2020.

 12.12.2013.


Kick-off sastanak eWALL projekta

Kick-off sastanak EC FP7 eWALL (eWall for Active Long Living) projekta održan je 4. i 5. novembra 2013. godine u Alborgu, Danska. eWALL (www.ewallproject.eu) je evropski FP7 projekat, čiji je osnovni cilj razvoj elektronskog zida koji će pomoći starijim ljudima da vode autonoman i kvalitetan život u svojim domovima. eWALL je oficijelno započeo 1. novembra 2013. god. i trajaće 3 godine. Projektom čiji je ukupan budžet oko 8,8 miliona eura koordiniraće istraživači Univerziteta u Alborgu, a 13 partnera u konzorcijumu dolaze iz 12 država: Univerzitet Alborg, Hewlett Packard, Ericsson Nikola Tesla, Cure, San Raffaele, Roessingh Research and Development, Stelar Security Technology Law Research, Athens Information Technology, Politehnički univerzitet Bukurešt, Univerzitet “Sveti Kiril i Metodije” Skoplje, Univerzitet Crne Gore, Tehnički univerzitet Sofija i Univerzitet Zagreb. Univerzitet Crne Gore u ovom projektu predstavlja Centar za Telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta. Prof. Milica Pejanović-Djurišić i Prof. Igor Radusinović su učestvovali na kick off sastanku projekta, gdje su tokom dva dana, zajedno sa 30-tak učesnika u projektu, raspravljali o pitanjima od značaja za uspješnu implementaciju projekta.

14.11.2013.


V A Ž N O   O B A V J E Š T E NJ E !!!

Prilikom upisa godine svaki student popunjava prijavni list u studentskoj službi i tom prilikom bira predmete koje polaže tokom cijele studijske godine. Za samofinansirajuće studente, izbor određenog broja ECTS kredita predstavlja i finansijsko zaduženje. Student je obavezan da izabrane discipline prati.
U slučaju spriječenosti, obavezan je da o tome obavijesti studentsku službu u pisanoj formi tokom nastavne nedjelje u kojoj je vanredna okolnost nastala, i da dokumentuje razloge spriječenosti u skladu sa pravilima studiranja. Bilo kakvi naknadni zahtjevi neće biti razmatrani.

Prodekan za nastavu
Prof. dr Ana Jovanović


Knjiga Time-Frequency Signal Analysis with Applications

Artech House, sa sjedištem u Bostonu, SAD, je u aprilu 2013. izdao novu knjigu/udžbenik:

        Ljubiša Stanković, Miloš Daković, Thayananthan Thayaparan
        Time-Frequency Signal Analysis with Applications

Knjiga ima 659 strana, preko 140 ilustracija, 1700 formula i 250 urađenih primjera. Namijenjena je studentima magistarskih i doktorskih studija, istraživačima i inženjerima koji u svom radu koriste vremensko-frekvencijsku analizu. Knjigu možete poručiti direktno od izdavača ili preko drugih sajtova za online prodaju (amazon).

Više detalja možete pronaći na sajtu izdavača i na web stranici TFSA grupe.

7.6.2013.


O B A V J E Š T E NJ E

Tim sa Elektrotehničkog fakulteta, u sastavu Slobodan Đukanović, Igor Radusinović, Vesna Popović-Bugarin, Nikola Žarić, Filip Radenović, Nikola Bulatović, Stefan Vujović, Soko Divanović i Damira Kalač (Vijesti), je osvojio prvu nagradu na takmičenju "Transparentnost i odgovornost" u okviru Projekta "Otvorene ideje za Crnu Goru“ čiji su nosioci Nevladina organizacija DigitalizujMe i Kancelarija UNDP-a u Crnoj Gori. Takmičenje je održano u subotu 11.05.2013. u prostorijama Univerziteta Mediteran. Tim je razvio projekat pod nazivom BUDI ODGOVORAN, i uključuje web portal i Android aplikaciju. Cilj projekta da omogući pojedincima da ukažu na probleme u društvu kakvi su neregularno korišćenje službenih automobila, problemi sa putevima, neregularno parkiranje, neizdavanje fiskalnih računa, ekološki problemi, ali i da promoviše pozitivne primjere građanskog i odgovornog ponašanja. Na sajtu www.budiodgovoran.me se može naći više informacija, kao i preuzeti Android aplikacija


O B A V J E Š T E NJ E

Prof. dr Zoran Veljović izabran je za Dekana Elektrotehničkog fakulteta za mandatni period od 2013-2016 godine. Profesor Veljović preuzeće funkciju Dekana 1. avgusta 2013. godine.

 

 


Informacija

Na Google Play Store-u je dostupna Android aplikacija "ETF Podgorica". Aplikacija studentima olakšava praćenje aktuelnih

obavještenja, rezultata i materijala.

 Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flamens.etf


O B A V J E Š T E NJ E

Informacije o postupku i terminima za prijavljivanje specijalističkog rada, a postdiplomskim specijalističkim studijama primijenjenog računarstva, možete preuzeti ovdje.


Informacija

Centar za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici je postao dio novoosnovanog  Centra za tele-infrastrukturu Jugoistočne Evrope (CTIF SEE), a time i dio CTIF-Global mreže koju čine CTIF-Headquarters (Aalborg), CTIF-Italy (Rome), CTIF-India (Kolkata), CTIF-Japan (Yokosuka Research Park), CTIF-USA (Princeton) i CTIF-Copenhagen.Misija CTIF SEE je da unaprijedi okvir saradnje CTIF-Global, da uspostavi telekomuniacione laboratorije za fundamentalna istraživanja sa globalnim uticajem, istovremeno podržavajući virtuelnu i stvarnu mobilnost studenata i istraživačkog osoblja. CTIF SEE će funkcionisati kao istraživački akademski centar čiji će glavni ciljevi biti inovacije, standardizacija i podsticanje stvaranja start-up-ova. Opsirnije

Za dodatne informacije posjetite: httpp://www.ctif.aau.dk/divisionsandnetworks/ctifsoutheasteurope/

30.11.2012.


Nagrada za najbolji rad

Rad "Increasing Sensitivity of Stator Winding Short Circuit Fault Indicator in Inverter Fed Induction Machines" ciji je jedan od autora Profesor Gojko Joksimovic, dobitnik je nagrade "Best Paper Award" na EPE PEMC konferenciji 2012 godine, Ovaj rad je rezultat istraživanja na medjunarodnom projektu SEE ERA net plus pod nazivom Monitoring of wind turbine generator systems (MONGS).

21.11.2012.


 


Obilježena 51. godina rada Elektrotehničkog fakulteta

Svečanom sjednicom Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici obilježena je 51. godišnjica postojanja i rada ove visokoškolske ustanove. Na sjednici su dodijeljene jubilarne nagrade zaposlenima. Nagrađeni su i najbolji studenti specijalističkih studija, koji su osnovne studije završili sa najvećom prosječnom ocjenom: Čađenović Rade sa studijskog programa Energetika i automatika, Maliković Arsenije sa studijskog programa Elektronika, telekomunikacije i računari i Vuković Ivica sa studijskog programa Primijenjeno računarstvo.

12.11.2012.


O B A V J E Š T E NJ E

Sastanak partnera povodom zvaničnog početka rada na projektu "Low EMF Exposure Future Networks"(LEXNET) održan je 7. i 8. novembra 2012. u Budvi. Riječ je o naučno-istraživačkom FP7 projektu finansiranom od strane Evropske Komisije (FP7-ICT-2011-8, Objective ICT-2011.1.1: Future Networks), u kome je Univerzitet Crne Gore, odnosno Centar za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta, jedan od partnera. Ukupan budžet projekta za tri godine iznosi 10.500.000,00 eura.
Projekat se odnosi na problematiku izloženosti elektromagnetnom zračenju koje potiče od telekomunikacionih mreža i uredjaja. Cilj je definisanje tehnoloških rješenja kojima će se smanjiti nivo elektromagnetnih zračenja postojećih i budućih radio mreža, uz očuvanje kvaliteta servisa i usluga za krajnje korisnike. Predlozi rješenja će biti provjereni i verifikovani u okruženjima koja odgovaraju energetski efikasnim urbanim cjelinama, kako bi se stvorili uslovi za definisanje odgovaraju?ih standarda u ovoj izuzetno aktuelnoj oblasti.
Koordinator Projekta je France Telecom, a pored Centra za telekomunikacije, učesnici su i: CEA-LETI Laboratorija (Francuska), Fujitsu Laboratories of Europe (UK), Swisscom (Švajcarska), Sagemcom (Francuska), TTI Norte (Španija), SIRADEL (Francuska), SATIMO (Francuska), Interdisciplinarni institut za širokopojasne tehnologije iMINDS (Belgija), Tehnološki institut Karlsruhe (Njemačka), Univerzitet Cantabria (Španija), Univerzitet Surrey (UK), Telekom Srbija, Tehnički univerzitet Lisabon (Portugalija), Telecom ParisTech (Francuska) i Politehnički univerzitet Bukurešt (Rumunija).

09.11.2012.


FORMIRANJE ALUMNI KLUBOVA NA UNIVERZITETU

Na Univerzitetu Crne Gore kompletiraju se podaci o diplomiranim studentima, koji će se koristiti za formiranje alumni klubova. U početnoj fazi, podaci se odnose na studente koji su diplomirali 2007. i 2012. godine.
Nakon kompletiranja baze, bivšim studentima biće proslijeđen upitnik, koji će služiti za dobijanje mišljenja o završenom programu i razvoju karijere nakon diplomiranja.
Lični podaci biće sačuvani u bazi i potpuno bezbjedni, u skladu sa potrebnim standardima koje Univerzitet primjenjuje za lične podatke studenata i zaposlenih. Formu za prikupljanje podataka alumna možete popuniti ovdje: . Sve dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona: +382 20 414 252 i 414 282, ili putem mail-a office@quas.ac.me i cis@ac.me .

02.11.2012.


O B A V J E Š T E NJ EKnjiga "OFDM Based Relay Systems for Future Wireless Communications" autora Milice Pejanović-Đurišić, Enisa Kočana i Ramjee Prasada je izašla iz štampe u avgustu 2012. godine. Knjigu je moguće poručiti preko site-a izdavača River Publishers: http://riverpublishers.com/river_publisher/book_details.php?book_id=117 ili preko drugih poznatih sajtova (amazon, ebay, uread.com, itd). Promocija knjige je održana 05.10.2012. godine u hotelu Maestral u Pržnom u okviru međunarodne radionice o budućim telekomunikacionim tehnologijama, WECT 2012.

18.10.2012.

 


O B A V J E Š T E NJ E

Centar za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta organizovao je međunarodnu radionicu o budućim telekomunikacionim tehnologijama (Workshop on Emerging Communication Technologies- WECT) u okviru INFOFEST 2012. Cilj dvodnevne radionice WECT 2012 je interaktivna razmjena iskustava i rezultata istraživačkih centara koji funkcionišu u okviru renomiranih evropskih univerziteta, sa kojima je Centar partner u brojnim međunarodnim, bilateralnim ili FP7, naučno- istraživačkim projektima. Radionica predstavlja platformu za identifikovanje i formulisanje novih naučno- istraživačkih inicijativa i tema, koje ce omogućiti dalje kvalitetno pozicioniranje Centra za telekomunikacije ETF-a u Evropskom Istrazivačkom Prostoru.

08.10.2012.


Knjiga Multimedia Signals and Systems

Knjiga Multimedia Signals and Systems autora Srdjana Stankovića, Irene Orović i Ervina Sejdića, izlazi iz štampe 30.09.2012., a već se može poručiti na web site-u izdavača Springer-Verlag New York, LLC:
http://www.springer.com/computer/book/978-1-4614-4207-3.

Reklama za knjigu nalazi se na još nekoliko poznatih site-ova, a knjiga će se naći na sajmu knjiga u Frankfurtu ove godine.

 


O B A V J E Š T E NJ E

Na Godišnjoj Skupštini Evropske Asocijacije za Male Hidrcentrale (ESHA - European Small Hydropower Association - Brussels), održanoj 23. maja 2012. godine u Wroclavu, Poljska, prof. dr Sreten Škuletić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta Crne Gore, izabran je za člana Upravnog odbora (Governing Board) ove priznate EU Asocijacije.


Kompanija Operation Technology, Inc. Irvine, California, USA, donirala je Elektrotehničkom fakultetu licence za akademsku verziju softvera ETAP

Kompanija Operation Technology, Inc. Irvine, California, USA, donirala je Elektrotehnickom fakultetu u Podgorici licencu za akademsku verziju softvera ETAP, za laboratoriju sa 20 racunara. ETAP je jedan od najmocnijih i danas najcesce koriscenih softvera za najrazlicitije analize u oblasti elektroenergetike i elektroenergetskih sistema. Softverski paket ce biti instaliran u Laboratorji L4, koja ce ubuduce nositi naziv ETAP Power Lab. Ovim putem jos jednom zahvaljujemo kompaniji Operation Technology, Inc. na vrijednom poklonu.


Prva IEEE konferencija u Crnoj Gori


IEEE konferencija 2012 Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) održaće se od 19 do 21 juna 2012. godine u hotelu Princes u Baru. Vise detalja o konferenciji možete vidjeti na Web sajtu www.meco2012.com i na IEEE sajtu.


Naši bivši studenti uspješni sportisti:

Vaterpolista Filip Trajković

Sa reprezentacijom Crne Gore osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u vaterpolu 2008. godine i svijetu na najljepši način predstavio svoju zemlju. Sa „ajkulama“ je samo godinu kasnije ponovo osvojio zlato na turniru Svjetske lige, čija je završnica održana u Podgorici. Danas je predsjednik Sindikata sportista i sportskih radnika Crne Gore i igra za tim Al Ithad iz Saudijske Arabije. I pored uspješne sportske karijere, koja traje više od deceniju, završio je Elektrotehnički fakultet u Podgorici, što ga, kako kaže, čini veoma ponosnim. Na pitanje šta je najteže što je do sada uradio, Filip kaže: "Najviše muke mi je trebalo da ubacim zvanje dipl. ing. ispred svog imena. Sada mi to predstavlja ogromnu ličnu satisfakciju."
Kompletan članak možete pročitati ovdje

 

CRNA GORA DOBILA PRVOG IEEE FELLOW-a

 

Profesor Ljubiša Stanković izabran je u najviše zvanje IEEE udruženja - IEEE FELLOW . IEEE organizacija, kao najveće svjetsko profesionalno udruženje posvećeno napretku tehnologija, dodjeljuje ovo prestižno priznanje pojedincima sa najistaknutijim doprinosima i dostignućima u oblasti elektrotehnike. Svega nekoliko naučnika koji su živjeli i radili na prostorima bivše Jugoslavije imali su tu čast da, u gotovo 100 godišnjoj istoriji elektrotehnike, dobiju ovo zvanje.

 

01.01.2012.


Dodijeljene godišnje nagrade za naučna dostignuća

 

Ministarstvo nauke Crne Gore na svečanosti održanoj 28.12.2011. godine dodijelilo je nagrade za najznačajnija naučna dostignuća u protekloj godini. Za najuspješniji naučno-istraživački projekat dodijeljena je nagrada rukovodiocu projekta Prof. dr Srdjanu Stankoviću, dok je za najuspješniju ženu u nauci proglašena Doc. dr Irena Orović.

 

28.12.2011.


Profesor Igor Đurović izabran za vanrednog člana CANU

Na nedavno održanoj sjednici Crnogorske Akademije Nauka i Umjetnosti (CANU) prof. dr Igor Đurović izabran je za vanrednog člana CANU.

 

SVEČANO OBILJEŽAVANJE 50-GODIŠNJICE STUDIJA ELEKTROTEHNIKE

Na svečanosti povodom obelježavanja 50 godina studija elektrotehnike u Crnoj Gori i dana Elektrotehničkog fakulteta dodijeljene su počasne PLAKETE Dekanima i pojedinim profesorima Elektrotehničkog fakultetaza doprinos afirmaciji Fakulteta. Plakete za doprinos osnivanju i razvoju Elektrotehničkog fakulteta uručene su i Elektrotehničkom fakultetu iz Beograda, Fakultetu za elektrotehniku i računarstvo iz Zagreba, Fakultetu tehničkih nauka iz Novog Sada, Elektroprivredi Crne Gore i Crnogorskom Telekomu.

FOTO GALERIJA

12.11.2011.Predavanje Profesora Moeness Amina

Prof. dr Moeness Amin odrzace predavanja u
ponedeljak 03.10.2011. godine u Svecanoj sali 
Tehnickih fakulteta:
1) 10:00-11:15 "TF and Over the Horizon Radar"
   11:15-11:45 Kafe pauza
2) 11:45-12:45 "Compressive Sensing in Urban Operations"
3) 19:00-20:00 "Imaging Processing and Segmentations for 
Indoor Target Detection"

Profesor Amin dolazi sa Univerziteta Villanova,Fakultet za elektrotehniku i komjuterske nauke. Od 2002 godine je Direktor Centra za napredne komunikacije. Dr. Amin je dobitnik brojnih prestiznih svjetskih nagrada medju kojima isticemo Nagradu za Individualna tehnicka dostignuca 2009 (Evropske Asocijacije za Obradu Signala), NATO Scientific Achievement Award 2010, nagrade "the IEEE Third Millennium Medal", "Chief of Naval Research Challenge Award". Takodje je i Fellow IEEE od 2001 godine; Fellow of the International Society of Optical Engineering, 2007; i Fellow of the Institute of Engineering and Technology (IET), 2010. Dr. Amin ima preko 450 publikacija u eminentnim svjetskim casopisima i na konferenecijama, u oblasti obrade signala, wireless komunikacija, vremensko-frekvencijske analize, obrade radarskh signala...

02.10.2011.PJESMA O ETF-u

Komponovali studenti ETF-a: Milan Vujović, Nikola Bošković, Enes Zejnilović. Snimak možete preuzeti ovdje .


 

Informacije o pojedinačnim predmetima potražite pod stavkom "OGLASNA TABLA"

Informacije opšteg karaktera potražite pod stavkom "OBAVJEŠTENJA"

 

Copyright © Elektrotehnički fakultet. All rights reserved.